Pielgrzymki 2021

Pielgrzymki 2022


Drukuj
artykuł

Z radością informujemy, iż od dnia 17 września 2019 r. Fundacja "Złota Róża" zmieniła nazwę na Fundacja "Róże Maryi".

Nasza działalność pozostaje dalej taka jak była tylko pod jeszcze większą opieką Maryi. Zmieniając nazwę chcieliśmy podkreślić, iż Fundacja należy całkowicie do Maryi a my jako Jej Róże chcemy służyć zgodnie z tym jak nas poprowadzi.

 

Nowa strona internetowa:

www.fundacja-roze-maryi.pl

ZAPRASZAMY!!!

WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE FUNDACJI "RÓŻE MARYI"

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi…„  Święty Jan Paweł

 

Fundacja Złota Róża powstała z myślą niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wychodząc naprzeciw słowom Św. Jana Pawła:

„ Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie samego… „ (Encyklika Centesium annus, 1991)

które niejako stały się mottem naszej działalności.

Dzięki wielu darczyńcom i dobroczyńcom Fundacji, wsparciu modlitewnemu oraz duchownemu to wszystko jest możliwe. I tu z serca dziękujemy za okazaną pomoc. To dla nas – Fundacji bardzo dużo znaczy, ponieważ cały czas się rozwijamy i staramy się poszerzać zakres podejmowanych działań.

Naszym wsparciem obejmujemy niepełnosprawne dzieci z DPS oraz inne chore osoby, którym przyszło walczyć z przeciwnościami losu. Pamiętając o tych najmniejszych nie zapominamy o ludziach starszych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozszerzając swoją działalność nie zaprzestaliśmy realizacji głównego celu Fundacji, dla którego ona powstała i jakim jest niesienie pomocy Kapłanom.

Historia naszej Fundacji sięga lata wstecz i można powiedzieć, że każdy następny dzień, kolejna osoba, której byliśmy w stanie pomóc, chwila spędzona na modlitwie, pisze nieprzerwanie dalszy ciąg.

Od 2009 roku (2 lata z pomocą o.o. Salwatorianów, 5 lat z Apostołem „Złotej Róży”) organizowaliśmy pielgrzymki dla Kapłanów na Rekolekcje Kapłańskie do Medjugorie. Wciąż staramy się organizować i finansować praktyki w Ziemi Świętej dla Kleryków, organizujemy Rekolekcje Kapłańskie w Rwandzie. W tym wszystkim oczywiście staramy się wspierać modlitwą oraz w inny, uzależniony od potrzeb, sposób.

Rok 2015 był rokiem zmian ze względu na wymogi prawne, co jednak nie wpłynęło na przesłanie niesienia pomocy z naszej strony. Powstała Fundacja „Złota Róża”, w której kontynuujemy dzieło Maryi. 17 września 2019 r. zmieniliśmy nazwę Fundacji „Złota Róża” na Fundacja „Róże Maryi”. Chcieliśmy w ten sposób podkreślić jeszcze większą przynależność do Maryi, aby Ona opiekowała się nami jako swoimi różami (bezpośrednio służącymi w Fundacji jak również pielgrzymami) i wskazywała nam zadania które mamy wykonać.

Maryja prosiła w wielu orędziach o pomoc dla kapłanów i osób zakonnych. Zdajemy sobie sprawę z ich poświęcenia, życia które tak naprawdę prowadzą w samotności. Wiemy, jak wiele potrzebują wsparcia, modlitwy, a zarazem duchowej obecności drugiej osoby.

Święty Jan Paweł kiedyś powiedział: „Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni...”

Pomagamy na miarę własnych możliwości, próbujemy dotrzeć do potrzebujących niosąc pomoc materialną, duchową i modlitewną… tak ogromnie ważną. Nikogo nie dyskryminujemy, każdy człowiek jest dla nas szczególny, dlatego pod skrzydłami Fundacji są nie tylko Kapłani, ale także świeccy, niepełnosprawne dzieci, ich rodziny, które przecież też potrzebują tego wsparcia oraz osoby starsze i schorowane. Staramy się pozyskiwać fundusze od ludzi dobrej woli i przekazywać to dobro potrzebującym.

Na naszej stronie można dowiedzieć się o aktualnych pielgrzymkach, wsparciu oraz pomocy, jaką niesiemy.

Tutaj też chcemy, jako Fundacja, podziękować wszystkim dobroczyńcom, darczyńcom, osobom, które nam pomagają w realizacji obranych celów oraz wszystkim tym, którzy wspierają nas modlitwą. Im też przesyłamy Boże Błogosławieństwo:

"Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swoją łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem" (Lb 6, 24-26)


Dla wszystkich Kapłanów dedykujemy piękną pieśń:

Błogosławiony bądź, polski kapłanie, Błogosławione twe posługiwanie, Błogosławiona twa czarna sutanna I brewiarz, i stuła, i Krzyż, i różaniec. Błogosławiony bądź, polski kapłanie, Jezusa Chrystusa naśladowanie. Świętego– chromego– niedoskonałego Kościoła Pańskiego życie i trwanie Błogosławiony bądź polski kapłanie, Jezusa Chrystusa przepowiadanie, W porę i nie w porę, w porę i nie w porę, W porę i nie w porę niech nie ustanie. Błogosławiony bądź polski kapłanie, Brewiarz sutanna i Krzyż i różaniec, Maryja Panna i jutrznia poranna, I zorza zaranna i Pan Jezus, amen. Błogosławiony bądź, polski kapłanie. Nastawaj, nawracaj, głoś nieprzerwanie Leż krzyżem leż krzyżem, krzyżem napominaj A karku nie zginaj! Nie zginaj Amen. Błogosławiony bądź polski kapłanie, Jezusa Chrystusa umiłowanie Grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie I żywot wieczny wieki wieków amen.

Logowanie

Aktualności

Facebook Fundacji Złota Róża

© Fundacja Złota Róża   wykonanie: Roman Krawczyk - propages.pl - strony internetowe Kraków