Pielgrzymki 2018

Pielgrzymki 2019


Drukuj
artykuł

ZAPRASZAMY DO AKCJI "RÓŻANIEC DLA RWANDY".

Jeżeli masz różaniec (dobry, niezniszczony), który możesz ofiarować to prosimy pomódl się za osobę która otrzyma ten różaniec w Rwandzie, możesz dołączyć do różańca na karteczce swoje imię i przesłać do Fundacji "Złota Róża". Osoba w Rwandzie która otrzyma pomodli się w twojej intencji.

21 listopada 2018 r. jadąc na pielgrzymkę do Rwandy przekażemy różańce naszym Pallotyńskim Misjonarzom którzy będą przekazywać osobom które nie mają różańca i nie stać ich na zakup. W ten sposób będzie wzajemna pomoc modlitewna, wymiana łask oraz tworzenie "ŻYWEGO RÓŻAŃCA"

Adres Fundacji: Fundacja "Złota Róża", os.Tysiąclecia 84, 31-610 Kraków

Zadania które otrzymaliśmy w tym roku:

  1. Już 11 czerwca jedziemy z dziećmi niepełnosprawnymi z DPS z Ludwikowic Kłodzkich, którym organizujemy wyjazd na Międzynarodowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych w Medjugorie. Będzie jechało 45 osób (każde dziecko musi mieć opiekuna).
  2. Od 1 - 16 lipca będziemy wraz z Kapłanami na Międzynarodowych Rekolekcjach dla kapłanów w Medjugorie.
  3. Od 25.08 - 15.09 - wysyłamy 6 Kleryków do Betlejem na Wolontariat do Sióstr Elżbietanek do Sierocińca który prowadzą. Musimy pokryć im koszt przelotu i ubezpieczenia.
  4. Od 17 - 27 października naszym polskim kapłanom zorganizowaliśmy Rekolekcje kapłańskie w Rwandzie u Matki Bożej z Kibeho.
  5. Zgłaszają się do nas osoby bardzo biedne i w trudnej sytuacji psychicznej lub duchowej które proszą nas o wsparcie i pomoc w zależności od potrzeby.

Realizacja tych zadań wymaga pomocy zarówno modlitewnej jak i materialnej dlatego poniżej umieszczamy bilety które można wydrukować w zależności od potrzeby, a także przekazywać innym osobom które chciałby nam pomóc.

Tył biletu jest dla wszystkich taki sam.

Każda pomoc jest dla nas bardzo ważna i cenna.

Bóg zapłać za zaangażowanie i pomoc!

Wszyscy darczyńcy i dobroczyńcy są w naszych modlitwach jak też w modlitwach dzieci niepełnosprawnych, kapłanów, kleryków lub osób będących w trudnej sytuacji. 13 każdego miesiąca w Kibeho u Matki Bożej jest odprawiana msza św. w intencji wszystkich darczyńców i dobroczyńców Fundacji "Złota Róża"

Pozdrawiam i życzę wiele Łask Bożych

Ewa Salkhoch

bilet dla drugiego człowieka - pojedyncze.pdf

bilet dla dziecka niepełnosprawnego - pojedyncze.pdf

bilet dla kapłana - pojedyncze.pdf

bilet dla kleryka - małe.pdf

bilet dla kleryka - pojedyncze.pdf

bilet do duchowego autokar - pojedyncze.pdf

Serduszko dobroci.pdf

WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE FUNDACJI "ZŁOTA RÓŻA"

„ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi…„  Święty Jan Paweł

 

Fundacja Złota Róża powstała z myślą niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wychodząc naprzeciw słowom Św. Jana Pawła:

„ Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie samego… „ (Encyklika Centesium annus, 1991)

które niejako stały się mottem naszej działalności.

Dzięki wielu darczyńcom i dobroczyńcom Fundacji, wsparciu modlitewnemu oraz duchownemu to wszystko jest możliwe. I tu z serca dziękujemy za okazaną pomoc. To dla nas – Fundacji bardzo dużo znaczy, ponieważ cały czas się rozwijamy i staramy się poszerzać zakres podejmowanych działań.

Naszym wsparciem obejmujemy niepełnosprawne dzieci z DPS oraz inne chore osoby, którym przyszło walczyć z przeciwnościami losu. Pamiętając o tych najmniejszych nie zapominamy o ludziach starszych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozszerzając swoją działalność nie zaprzestaliśmy realizacji głównego celu Fundacji, dla którego ona powstała i jakim jest niesienie pomocy Kapłanom.

Historia naszej Fundacji sięga lata wstecz i można powiedzieć, że każdy następny dzień, kolejna osoba, której byliśmy w stanie pomóc, chwila spędzona na modlitwie, pisze nieprzerwanie dalszy ciąg.

Od 2009 roku (2 lata z pomocą o.o. Salwatorianów, 5 lat z Apostołem „Złotej Róży”) organizowaliśmy pielgrzymki dla Kapłanów na Rekolekcje Kapłańskie do Medjugorie. Wciąż staramy się organizować i finansować praktyki w Ziemi Świętej dla Kleryków, organizujemy Rekolekcje Kapłańskie w Rwandzie. W tym wszystkim oczywiście staramy się wspierać modlitwą oraz w inny, uzależniony od potrzeb, sposób.

Rok 2015 był rokiem zmian ze względu na wymogi prawne, co jednak nie wpłynęło na przesłanie niesienia pomocy z naszej strony. Powstała Fundacja „Złota Róża”, w której kontynuujemy nasze dzieło organizując pielgrzymki, również dla osób świeckich i ofiarowujemy cały trud Matce Bożej prosząc w ich intencji oraz w intencji Kapłanów.

Zdajemy sobie sprawę z ich poświęcenia, życia które tak naprawdę prowadzą w samotności. Wiemy, jak wiele potrzebują wsparcia, modlitwy, a zarazem duchowej obecności drugiej osoby.

Święty Jan Paweł kiedyś powiedział: „Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni...”

Pomagamy na miarę własnych możliwości, próbujemy dotrzeć do potrzebujących niosąc pomoc materialną, duchową i modlitewną… tak ogromnie ważną. Nikogo nie dyskryminujemy, każdy człowiek jest dla nas szczególny, dlatego pod skrzydłami Fundacji są nie tylko Kapłani, ale także świeccy, niepełnosprawne dzieci, ich rodziny, które przecież też potrzebują tego wsparcia oraz osoby starsze i schorowane. Staramy się pozyskiwać fundusze od ludzi dobrej woli i przekazywać to dobro potrzebującym.

Na naszej stronie można dowiedzieć się o aktualnych pielgrzymkach, wsparciu oraz pomocy, jaką niesiemy.

Tutaj też chcemy, jako Fundacja, podziękować wszystkim dobroczyńcom, darczyńcom, osobom, które nam pomagają w realizacji obranych celów oraz wszystkim tym, którzy wspierają nas modlitwą. Im też przesyłamy Boże Błogosławieństwo:

"Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swoją łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem" (Lb 6, 24-26)


Dla wszystkich Kapłanów dedykujemy piękną pieśń:

Błogosławiony bądź, polski kapłanie, Błogosławione twe posługiwanie, Błogosławiona twa czarna sutanna I brewiarz, i stuła, i Krzyż, i różaniec. Błogosławiony bądź, polski kapłanie, Jezusa Chrystusa naśladowanie. Świętego– chromego– niedoskonałego Kościoła Pańskiego życie i trwanie Błogosławiony bądź polski kapłanie, Jezusa Chrystusa przepowiadanie, W porę i nie w porę, w porę i nie w porę, W porę i nie w porę niech nie ustanie. Błogosławiony bądź polski kapłanie, Brewiarz sutanna i Krzyż i różaniec, Maryja Panna i jutrznia poranna, I zorza zaranna i Pan Jezus, amen. Błogosławiony bądź, polski kapłanie. Nastawaj, nawracaj, głoś nieprzerwanie Leż krzyżem leż krzyżem, krzyżem napominaj A karku nie zginaj! Nie zginaj Amen. Błogosławiony bądź polski kapłanie, Jezusa Chrystusa umiłowanie Grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie I żywot wieczny wieki wieków amen.

Logowanie

Aktualności

© Fundacja Złota Róża   wykonanie: Roman Krawczyk - propages.pl - strony internetowe Kraków