Pielgrzymki 2020

Pielgrzymki 2021

Pielgrzymki 2022


Drukuj
artykuł

Jeżeli chcesz aby w Twoich intencjach modliło się ok. 27 Kapłanów oraz 14 osób świeckich w Medjugorie to zapraszamy do " Duchowego Autokaru".

Jak wiecie już po raz jedenasty organizujemy bezpłatny wyjazd Kapłanów na XXI Międzynarodowe Rekolekcje Kapłańskie do Medjugorie. W tym roku koszt wyjazdu kapłanów tak jak w ubiegłym roku pokrywamy z dowolnych ofiar składanych na ten wyjazd kierując się bezinteresowną miłością pomocy kapłanom. Mamy już zgłoszonych około 27 Kapłanów na wyjazd oraz 14 osób świeckich / jako pomoc dla Kapłanów w czasie pielgrzymki/, a może będzie jeszcze więcej, ponieważ zapisy jeszcze trwają. Tak jak w ubiegłym roku organizujemy dodatkowy autokar tzw. „DUCHOWY AUTOKAR” Jest to autokar gdzie w sposób duchowy /czyli łącząc się duchowo w modlitwie/ można z nami uczestniczyć w pielgrzymce. Jest to skierowane szczególnie do osób chorych oraz osób, które z różnych względów nie mogą z nami pojechać fizycznie. Każdy kto będzie chciał w ten sposób uczestniczyć w pielgrzymce otrzyma bilet w „DUCHOWYM AUTOKARZE” oraz dokładny program pielgrzymki, aby móc codziennie łączyć się z nami duchowo. Wszystkie osoby z „DUCHOWEGO AUTOKARU” mają zapewniony udział we wszystkich modlitwach prowadzonych na pielgrzymce przez wszystkie osoby wyjeżdżające na pielgrzymkę między innymi codzienny brewiarz, przy modlitwie „Anioł Pański”, na odprawianych drogach krzyżowych oraz przy modlitwie różańcowej a także w modlitwie wiernych na Mszach Św. oraz oddzielnej Mszy św. ofiarowanej za wszystkie osoby z „Duchowego Autokaru”.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać bilet na „DUCHOWY AUTOKAR”?

Należy wybrać jeden z trzech punktów:

1. Objąć modlitwą różańcową wszystkich kapłanów w czasie trwania pielgrzymki czyli w terminie od 6 do 17 lipca 2019, /można również ofiarować swoje cierpienie lub jakieś wyrzeczenie/

2. złożyć dowolną jałmużnę na pokrycie kosztów wyjazdu kapłanów /tylko daną z serca/

3. objąć modlitwą kapłanów wyjeżdżających oraz złożyć jałmużnę na pokrycie kosztów wyjazdu kapłanów.

Aby zgłosić swój „duchowy” udział w pielgrzymce bardzo prosimy o przesłanie tej informacji na adres mailowy: salkhoch@wp.pl

Ofiary można wpłacać na konto Fundacji "Złota Róża":

Bank: BGŻ Numer Konta: 77 2030 0045 1110 0000 0409 1440 z dopiskiem: "dar dla Fundacji"

=============================================================================================================

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

Bogu niech będą dzięki! Misja została spełniona.

21 listopada 2018 r. w dniu Ofiarowania NMP rozpoczynając Mszą św. w Kaplicy na Lotnisku w Balicach wyruszyliśmy na pielgrzymkę do Rwandy do Matki Bożej w Kibeho organizowaną przez Fundację „Złota Róża”. Grupa liczyła 13 osób. Każda z osób miała 2 główne bagaże i 1 podręczny. Jeden główny bagaż każdej osoby zawierał same różańce, które zostały zebrane podczas Akcji „Różaniec dla Rwandy”. Po przeliczeniu zawieźliśmy w 13 walizkach ponad 14 tys. różańców. Okazało się, że w czasie naszej pielgrzymki w niektórych parafiach w Polsce dalej zbierano różańce i jeszcze 6 tys. różańców obecnie przekażemy do Rwandy. Czyli ogółem zebraliśmy ponad 20 tys. różańców.

Bardzo dziękujemy za otwarcie serca i tak piękne i czynne włączenie się do tej akcji.

Różańce symbolicznie zostały złożone podczas Mszy św. 28 listopada w 37 Rocznicę Objawień w Kibeho. Na Mszę św. przybyło 8 Biskupów, Nuncjusz Papieski, 245 Kapłanów oraz ponad 30 tys. ludzi świeckich. Trochę różańców przekazaliśmy również Nathali ( jednej z trzech widzących, która obecnie mieszka przy Sanktuarium w Kibeho) aby ze swoją grupą modlitewną już wspierała dalsze dzieło zaplanowane dla tych różańców.

Złożyliśmy na Mszy św. podczas ofiarowania darów oprócz różańców również 22 ornaty, 21 alb oraz obrus. Wszystko to zostało ufundowane przez darczyńców. Wszystkie różańce zostały złożone u Księży Pallotynów. Kustosz Sanktuarium w Kibeho ks.Franciszek (Rwandyjczyk) poprosił abyśmy trochę poczekali z rozdawaniem różańców ponieważ chce poprosić na najbliższej konferencji Episkopatu Rwandyjskiego aby ogłosić dzień modlitwy narodowej w Rwandzie w miesiącu maju- poświęconemu Matce Bożej i wtedy nasze przywiezione różańce pomogłyby przeprowadzić taką modlitwę. Wzorem będzie modlitwa przeprowadzona w Polsce. Różańce zostałby podzielone na 9 części i każda część ma trafić do jednej Diecezji (a jest ich właśnie 9) i grupy modlitewne Maryjne zajmą się wtedy rozdaniem różańców. Zastrzegliśmy, że w tym programie ma być ujęta modlitwa za osoby z Polski, które ofiarowały te różańce. Dlatego teraz bardzo prosimy o modlitwę za Episkopat Rwandyjski, aby podjął decyzję oraz działania doprowadzające do modlitwy narodowej w Rwandzie.

Przekazujemy wielkie podziękowania naszych misjonarzy w Rwandzie oraz Biskupów Rwandyjskich za różańce i modlitwę. Wszyscy widzą w tym dziele wielką pomoc Matki Bożej, która cały czas nas wspierała i wspiera.

28 listopada uroczysta Msza św. była ofiarowana przez naszego kapłana – o.Dariusza, który duchowo prowadził pielgrzymkę w intencji wszystkich osób które przekazały różańce, które pomagały przy przeprowadzeniu tej akcji oraz wszystkie osoby które przekazały ofiary na zakup ornatów, alb do Kaplicy Objawień i obrusu na ołtarz w Kaplicy Adoracyjnej a także ufundowały 400 szkaplerzy karmelitańskich oraz 200 szkaplerzy św.Michała Archanioła jak też zabawki dla dzieci z Sierocińca i niewidomych prowadzonych przez Siostry Zakonne.

Na cały rok została również zamówiona Msza św. w Kibeho każdego 13 dnia miesiąca w intencji wszystkich darczyńców, dobroczyńców oraz osób wspierających Fundację „Złota Róża”.

Jeszcze raz BÓG ZAPŁAĆ za okazaną pomoc!

===============================================================================================================

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!

Z wdzięcznością za otrzymany DAR SERCA czyli różańce i modlitwę chcieliśmy przekazać informację, iż już w środę 21 listopada wyruszamy do Rwandy do Matki Bożej z Kibeho. O godz. 3.15 na Lotnisku w Balicach rozpoczniemy Mszą św. naszą pielgrzymkę a następnie o godz. 6.00 wylecimy do Amsterdamu a stamtąd do stolicy Rwandy – Kigali. Nasi Pallotyńscy Misjonarze już na nas i na różańce czekają z radością. Po powrocie z pielgrzymki przekażemy całe sprawozdanie z przeprowadzonej AKCJI „RÓŻANIEC DLA RWANDY”. Bardzo prosimy o modlitwę w czasie naszej pielgrzymki czyli od 21 listopada do 1 grudnia.

W Kibeho 28 listopada w dniu 37 Rocznicy Objawień będzie sprawowana Msza św. w intencji wszystkich osób które przekazały różańce oraz pomagały w zbieraniu ich a także darczyńców ornatów, alb, szkaplerzy które również zabieramy do Kibeho.

W sobotę 17 listopada na Jasnej Górze o godz. 12 w intencji całej akcji różańcowej odbyła się Msza św. i błogosławieństwo różańców. Wierzymy, że zawierzając Matce Bożej Jasnogórskiej i z Jej błogosławieństwem będziemy mogli łatwiej przeżyć całą pielgrzymkę i to błogosławieństwo Maryjne popłynie również do Rwandy.

Bóg zapłać za otwarcie serca i wszelką pomoc!

============================================================================================================

ZAPRASZAMY DO AKCJI "RÓŻANIEC DLA RWANDY".

Jeżeli masz różaniec (dobry, niezniszczony), który możesz ofiarować to prosimy pomódl się za osobę która otrzyma ten różaniec w Rwandzie, możesz dołączyć do różańca na karteczce swoje imię i przesłać do Fundacji "Złota Róża". Osoba w Rwandzie która otrzyma pomodli się w twojej intencji.

21 listopada 2018 r. jadąc na pielgrzymkę do Rwandy przekażemy różańce naszym Pallotyńskim Misjonarzom którzy będą przekazywać osobom które nie mają różańca i nie stać ich na zakup. W ten sposób będzie wzajemna pomoc modlitewna, wymiana łask oraz tworzenie "ŻYWEGO RÓŻAŃCA"

Adres Fundacji: Fundacja "Złota Róża", os.Tysiąclecia 84, 31-610 Kraków

===============================================================================================================

Zadania które otrzymaliśmy w tym roku:

  1. Już 11 czerwca jedziemy z dziećmi niepełnosprawnymi z DPS z Ludwikowic Kłodzkich, którym organizujemy wyjazd na Międzynarodowe Spotkanie Osób Niepełnosprawnych w Medjugorie. Będzie jechało 45 osób (każde dziecko musi mieć opiekuna).
  2. Od 1 - 16 lipca będziemy wraz z Kapłanami na Międzynarodowych Rekolekcjach dla kapłanów w Medjugorie.
  3. Od 25.08 - 15.09 - wysyłamy 6 Kleryków do Betlejem na Wolontariat do Sióstr Elżbietanek do Sierocińca który prowadzą. Musimy pokryć im koszt przelotu i ubezpieczenia.
  4. Od 17 - 27 października naszym polskim kapłanom zorganizowaliśmy Rekolekcje kapłańskie w Rwandzie u Matki Bożej z Kibeho.
  5. Zgłaszają się do nas osoby bardzo biedne i w trudnej sytuacji psychicznej lub duchowej które proszą nas o wsparcie i pomoc w zależności od potrzeby.

Realizacja tych zadań wymaga pomocy zarówno modlitewnej jak i materialnej dlatego poniżej umieszczamy bilety które można wydrukować w zależności od potrzeby, a także przekazywać innym osobom które chciałby nam pomóc.

Tył biletu jest dla wszystkich taki sam.

Każda pomoc jest dla nas bardzo ważna i cenna.

Bóg zapłać za zaangażowanie i pomoc!

Wszyscy darczyńcy i dobroczyńcy są w naszych modlitwach jak też w modlitwach dzieci niepełnosprawnych, kapłanów, kleryków lub osób będących w trudnej sytuacji. 13 każdego miesiąca w Kibeho u Matki Bożej jest odprawiana msza św. w intencji wszystkich darczyńców i dobroczyńców Fundacji "Złota Róża"

Pozdrawiam i życzę wiele Łask Bożych

Ewa Salkhoch

bilet dla drugiego człowieka - pojedyncze.pdf

bilet dla dziecka niepełnosprawnego - pojedyncze.pdf

bilet dla kapłana - pojedyncze.pdf

bilet dla kleryka - małe.pdf

bilet dla kleryka - pojedyncze.pdf

bilet do duchowego autokar - pojedyncze.pdf

Serduszko dobroci.pdf

Kraków, 25.07.2017 r

     SZANOWNI PAŃSTWO,

W imieniu Fundacji „Złota Róża” zwracam się z uprzejmą prośbą o otwarcie Waszych serc na potrzeby niepełnosprawnych wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ludwikowicach. Ośmielam się prosić o wsparcie finansowe w celu zorganizowania dla nich wyjazdu do Ziemi Świętej. Jeżeli ktoś z Państwa zapragnie pomóc i sfinansować wyjazd dla jednego wychowanka, to koszt takiego wyjazdu wynosi 3 000 zł. W wyjeździe będzie uczestniczyć 8 dzieci oraz 8 opiekunów , ponieważ każde dziecko ze względu na stopień niepełnosprawności musi mieć opiekuna. Do zrealizowania wyjazdu będzie nam potrzebna kwota 40 000 zł. Data wyjazdu to 22 – 30.08.2017 r. Wyjazd mamy za niecały miesiąc dlatego mamy bardzo mało czasu na zebranie potrzebnej kwoty. Z tego względu każda kwota jest dla nas niezmiernie ważna. W zamian oferujemy modlitwę dzieci oraz ich wdzięczność .

Jeżeli chcecie Państwo, aby ich serca napełniły się radością a na twarzach pojawił się uśmiech to bardzo prosimy o pomoc.

Z góry dziękuję

Z poważaniem,

Prezes Fundacji „Złota Róża”

Ewa Salkhoch

Wpłaty można dokonywać na konto Fundacji „Złota Róża”

Fundacja "Złota Róża"

os.Tysiąclecia 84

31-610 Kraków

Bank: BGŻ

Numer Konta: 77 2030 0045 1110 0000 0409 1440

www.fundacja-zlota-roza.pl

Tel. 538-194-694

 

===========================================================================================================

13.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE!

6 lipca 2017 r. otrzymaliśmy pismo z Kurii Toruńskiej z informacją, że ks. Andrzej Srebrzyński został przeniesiony do stanu świeckiego. Ponieważ p.Andrzej Srebrzyński nie jest już Księdzem i nie może sprawować żadnych Mszy św. ani innej posługi kapłańskiej dlatego prosimy o nie przesyłanie żadnych intencji na Mszę św. jak też ofiar p.Srebrzyńskiemu.

 

==============================================================================================

23.06.2017 r.

Jeżeli chcesz aby w Twoich intencjach modliło się ok. 18 Kapłanów oraz 12 osób świeckich w Medjugorie to zapraszamy do " Duchowego Autokaru".

Jak wiecie już po raz dziewiąty organizujemy bezpłatny wyjazd Kapłanów na XXII Międzynarodowe Rekolekcje Kapłańskie do Medjugorie. W tym roku koszt wyjazdu kapłanów tak jak w ubiegłym roku pokrywamy z dowolnych ofiar składanych na ten wyjazd kierując się bezinteresowną miłością pomocy kapłanom. Mamy już zgłoszonych około 18 Kapłanów na wyjazd oraz 12 osób świeckich / jako pomoc dla Kapłanów w czasie pielgrzymki/. Tak jak w ubiegłym roku organizujemy dodatkowy autokar tzw. „DUCHOWY AUTOKAR” Jest to autokar gdzie w sposób duchowy /czyli łącząc się duchowo w modlitwie/ można z nami uczestniczyć w pielgrzymce. Jest to skierowane szczególnie do osób chorych oraz osób, które z różnych względów nie mogą z nami pojechać fizycznie. Każdy kto będzie chciał w ten sposób uczestniczyć w pielgrzymce otrzyma imienny bilet w „DUCHOWYM AUTOKARZE” oraz dokładny program pielgrzymki, aby móc codziennie łączyć się z nami duchowo. Wszystkie osoby z „DUCHOWEGO AUTOKARU” mają zapewniony udział we wszystkich modlitwach prowadzonych na pielgrzymce przez wszystkie osoby wyjeżdżające na pielgrzymkę między innymi codzienny brewiarz, przy modlitwie „Anioł Pański”, na odprawianych drogach krzyżowych oraz przy modlitwie różańcowej a także w modlitwie wiernych na Mszach Św. oraz oddzielnej Mszy św. ofiarowanej za wszystkie osoby z „Duchowego Autokaru”.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać bilet na „DUCHOWY AUTOKAR”?

Należy wybrać jeden z trzech punktów:

1. Objąć modlitwą różańcową wszystkich kapłanów w czasie trwania pielgrzymki czyli w terminie od 1 do 12 lipca 2017, /można również ofiarować swoje cierpienie lub jakieś wyrzeczenie/

2. złożyć dowolną jałmużnę na pokrycie kosztów wyjazdu kapłanów /tylko daną z serca/

3. objąć modlitwą kapłanów wyjeżdżających oraz złożyć jałmużnę na pokrycie kosztów wyjazdu kapłanów.

Aby zgłosić swój „duchowy” udział w pielgrzymce bardzo prosimy o kontakt telefoniczny:

Ewa - tel. 538-194-694,

Grażyna - tel. 723-51-57-57

lub drogą mailową - mail: salkhoch@wp.pl

www.fundacja-zlota-roza.pl

Ofiary można wpłacać na konto Fundacji "Złota Róża": Bank: BGŻ Numer Konta: 77 2030 0045 1110 0000 0409 1440 z dopiskiem: "dar dla Fundacji" 

Zapraszamy do regularnej pomocy w formie stałego zlecenia w niewielkich kwotach (w zależności od możliwości finansowych). Może to być 10 zł lub 20 zł ale w miarę możliwości stałych wpłat. Bardzo ułatwi nam to organizację wyjazdów, a dla Was Kochani na pewno nie będzie to dużym obciążeniem. Ważne jest aby wszystko co będzie ofiarowane było tylko z serca. Wtedy będzie przynosić łaski.

Pamiętajmy co mówi Pismo Święte dotyczącą jałmużny na podstawie słów z księgi Tobiasza (4, 7-11): „Dawaj jałmużnę z majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny! Będziesz miał mało - daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego”.

Więc pamiętajmy: „Jałmużna uwalnia od śmierci, ona oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.”

Bóg zapłać za wszelką pomoc!

Niech Bóg zleje na Was całą obfitość Łask, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. Amen (2 Kor 9,8)

=============================================================================================================

 

22.05.2016 r.

Dni skupienia Kapłanów w Rwandzie, Ziemia Święta dla Kleryków.

W tym roku po raz pierwszy organizujemy wyjazd na pielgrzymkę dla Kapłanów na Dnia Skupienia do Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie.

Po raz pierwszy również chcemy pomóc wyjechać 6 Klerykom do Ziemi Świętej na jeden miesiąc w ramach praktyki aby jak najlepiej mogli przygotować się do posługi kapłańskiej.

Bardzo prosimy obejmijcie modlitwą te zadania które chcemy wypełnić.


© Fundacja Złota Róża   wykonanie: Roman Krawczyk - propages.pl - strony internetowe Kraków