Pielgrzymki 2020

Pielgrzymki 2021


Drukuj
artykuł

Z A P R O S Z E N I E NA PIELGRZYMKĘ NA

XXV MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

W MEDJUGORIE

   04 – 15. 07. 2020 r.

Drodzy naszym sercom Kapłani!

Kolejny już - dwunasty raz - pragniemy zaprosić Was, drodzy Kapłani na pielgrzymkę.W pierwszej części w Medjugorie o.o. Franciszkanie przygotowali dla Was specjalny program rekolekcyjny. W drugiej części pojedziemy do Włoch do Montichiari i Loreto.

Z radością informujemy, iż od dnia 17 września 2019 r. Fundacja "Złota Róża" zmieniła nazwę na Fundacja "Róże Maryi". Nasza działalność pozostaje bez zmian ale jesteśmy pod jeszcze większą opieką Maryi. Zmieniając nazwę chcieliśmy podkreślić, iż Fundacja należy całkowicie do Maryi i każdy kto z nami pielgrzymuje może sam sobie wybrać jakiego koloru chce być Różą Maryi. Biała róża oznacza ducha modlitwy. Czerwona róża oznacza ducha pokuty i gotowość do ofiar. Róża żółta albo złota oznacza ducha wynagrodzenia. Na prośbę Maryi jako kierunek i motto naszej Fundacji przyjęliśmy: “Z MARYJĄ I RÓŻAŃCEM PRZEZ ŚWIAT”

Maryja w Medjugorie powiedziała: “Dziatki, dawajcie świadectwo z różańcem w ręku, że należycie do mnie i zdecydujcie się na świętość.”( Orędzie z 25 sierpnia 2019 r.) „Drogie dzieci! Módlcie się! Każdego dnia odmawiajcie różaniec – ten wieniec różany, jaki mnie jako Matkę łączy bezpośrednio z waszymi bólami, cierpieniami, pragnieniami i nadziejami. Apostołowie mojej miłości, jestem z wami dzięki łasce i miłości mojego Syna i proszę was o modlitwy. Świat tak bardzo potrzebuje waszych modlitw, aby dusze mogły się nawrócić. (Orędzie z 2 września 2019 r.)

Maryja powiedziała również: “Moje dzieci, módlcie się, rozmyślajcie o moim Synu. W każdym momencie swojego życia wznoście swoją duszę ku Niemu, a ja będę zbierać wasze modlitwy jak kwiaty z najpiękniejszego ogrodu, by darować je mojemu Synowi. Bądźcie prawdziwymi apostołami mojej miłości, nieście wszystkim miłość mojego Syna, bądźcie ogrodami najpiękniejszych kwiatów. Wspomagajcie modlitwą swoich pasterzy, aby mogli być duchowymi oczyma miłującymi wszystkich ludzi. (Orędzie z 2 września 2018 r)

Ponownie wzywam was do modlitwy za swoich pasterzy, za tych, których mój Syn powołał. Pamiętajcie, że oni potrzebują modlitwy i miłości. (Orędzie z 2 sierpnia 2018 r.)

Odpowiadając na prośbę Matki Bożej pragniemy dalej służyć Wam drodzy Kapłani pomocą modlitewną jaki i organizacyjną zapraszając na pielgrzymkę, która jak mamy nadzieję przyniesie wiele korzyści duchowych (poprzez Rekolekcje prowadzone przez o.o.Franciszkanów) jak i pobyt w Montichiari i Loreto.

Serdecznie zapraszamy - Fundacja „Róże Maryi”

 

PROGRAM PIELGRZYMKI DLA KAPŁANÓW

04 – 15 lipca 2020 r. – 12 dni

CZĘŚĆ I - MEDJUGORIE – REKOLEKCJE

Dzień I /04 lipca 2020 r. – sobota/:

Wyjazd jest z Krakowa. Zbiórka o godz. 5.45 przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach na parkingu dla autokarów. Przejazd do Zakopanego na Krzeptówki, gdzie o godz. 8.00 Mszą św. i zawierzeniem się Niepokalanemu Sercu NMP rozpoczniemy naszą pielgrzymkę. Następnie pojedziemy do Zagrzebia na Chorwacji, obiadokolacja, nocleg.

Dzień II /05 lipca 2020 r. – niedziela/:

Po śniadaniu i Mszy św. wyruszymy do Medjugorie. Obiadokolacja i nocleg w Medjugorie.

Dzień III - VIII /06 - 11 lipca 2020 r. –poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota/:

W poniedziałek przed południem pojedziemy do Szerokiego Briegu aby poprosić Męczenników o wsparcie dla naszych Kapłanów na czas rekolekcji. Wieczorem rozpoczynają się Rekolekcje Kapłańskie – program ustalony przez o.o. Franciszkanów z Medjugorie. W sobotę zakończenie rekolekcji.

CZĘŚĆ II - Włochy

Dzień IX /12 lipca 2020 r. – niedziela/:

Wczesnym rankiem pożegnamy naszych gospodarzy i wyruszymy do Sanktuarium w Tihalinie, aby na Mszy św. podziękować za wszystkie uzyskane łaski i prosić Maryję i Pana Jezusa o dalsze błogosławieństwo. Następnie pojedziemy na obiad do Novigradu na Dobri po czym udamy się na nocleg w okolicy Werony we Włoszech

Dzień X /13 lipca 2020 r. – poniedziałek/: - Święto Najświętszej Maryi Panny Róży Mistycznej

Po śniadaniu pojedziemy do Montichiari – Maryi - Róży Mistycznej /Rosa Mystica/, gdzie zapoznamy się z objawieniami jakie miała Pierrina Gilli. Biskup Brescii, ks. Giulio Sanguinetti 15 sierpnia 2000 roku uznał kult Matki Bożej w Montichiari. Przesłał także list do dwóch stowarzyszeń, które spontanicznie zajmowały się miejscami kultu w Fontanelle. Poinformował je o mianowaniu "kapłana, który ma zająć się sprawą kultu, w osobie Pierino Boselli, dyrektora diecezjalnego wydziału do spraw liturgii". Matka Boża przekazała: „Trzynastego dnia każdego miesiąca sprawię, że zstąpi obfitość łask i wielka świętość na powołanych we wszystkich instytutach i zgromadzeniach, które mnie uczczą w ten sposób. Pragnę, aby 13 lipca każdego roku obchodzono święto Róży Mistycznej przez Mszę św., Komunię św., Różaniec św. i godzinę adoracji…To miejsce jest wielkim darem od Pana, tu wiele serc odnajdzie pokój Pana. Dlatego w tym miejscu odprawimy drogę krzyżową w intencji kapłanów oraz przeżyjemy Mszę św. Po południu pojedziemy do Loreto na nocleg.

Dzień XI /14 lipca 2020 r. – wtorek/:

Po śniadaniu w Loreto, nawiedzenie Bazyliki i Sanktuarium o znaczeniu międzynarodowym poświęcone NMP w którym jest .„Święty Domek” Matki Bożej, przez wiele wieków prawdziwe serce Maryjne chrześcijaństwa. Msza św . w Bazylice. Pójdziemy również na Cmentarz gdzie są pochowani nasi polscy żołnierze. Wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej obchodzone jest 10 grudnia. Data ta upamiętnia cudowne przeniesienie Domku do Loreto. Miało to miejsce w 1294 roku. Zgodnie z tradycją przeniesienia mieli dokonać aniołowie, by uchronić tę pamiątkę Wcielenia przed muzułmanami. W nocy z 9 na 10 grudnia Domek stanął na dzisiejszym miejscu, o czym w mistycznym widzeniu został poinformowany eremita Paweł, który z kolei zawiadomił władze kościelne. Ze względu na to cudowne przeniesienie, Benedykt XV w 1920 roku ogłosił Matkę Bożą Loretańską Patronką Lotników. W stulecie tego wydarzenia Sanktuarium Loretańskie obchodzi Rok Jubileuszowy. Potrwa on od 8 grudnia 2019 r do 10 grudnia 2020 r. 8 grudnia 2019 r nastąpi otwarcie Świętych Drzwi w Loreto. Przejazd na nocleg w północnych Włoszech.

Dzień XII /15 lipca 2020 r. – środa/:

Po śniadaniu i Mszy św. wyruszymy w drogę powrotną do Polski. Przyjazd w późnych godzinach wieczornych lub nocnych w zależności od warunków na trasie.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji od organizatora niezależnych.

Dla Kapłanów którzy mają trudności finansowe pielgrzymka jest całkowicie bezpłatna

/przejazdy, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie/. Koszt związany z wyjazdem Kapłanów zostanie pokryty przez ofiary osób /zaoszczędzone w czasie postów i wyrzeczeń/ jako dar Bożej miłości dla Kapłanów. W pielgrzymce wraz z Kapłanami będzie brać udział kilka osób świeckich. Wszystkie osoby świeckie jadą jako pomoc dla Kapłanów /pomoc duchowa - modlitwa, jak i fizyczna/. Osoby świeckie, które nie mogą z nami pielgrzymować będą jechać w tzw. ”Duchowym Autokarze”, ofiarując swoją modlitwę lub jałmużnę w intencji kapłanów uczestniczących w pielgrzymce. Wszystkich Kapłanów uczestniczących w pielgrzymce będziemy prosić o wspólną modlitwę i ofiarowanie jednej Mszy św. w intencji osób z tzw. “Duchowego Autokaru”.

Kapłani którzy mają możliwości finansowe mogą wpłacić dowolną ofiarę na pokrycie kosztów pielgrzymki na konto Fundacji “Róże Maryi” z dopiskiem “dar dla fundacji”.

Za możliwość uczestniczenia w Rekolekcjach Kapłańskich Ojcowie Franciszkanie z Medjugorie proszą o odprawienie pięciu Mszy św. /w dowolnym czasie/ w intencjach Parafii Medjugorie jako pokrycie kosztu rekolekcji, które będą prowadzić.

Na pielgrzymkę należy zabrać:

- celebret, albę, stułę, Pismo Święte,

- ubiór kapłański – sutanna lub zakonny – habit /wyjazd jest do miejsc świętych/,

- radio UKF ze słuchawkami o częstotliwości odbierania 86-108 Mhz /można również zakupić na miejscu za ok. 5 euro/ w celu odbioru tłumaczenia rekolekcji i Mszy św. na język polski, 

- dowód osobisty lub paszport ważny co najmniej 3 miesiące.

Jeżeli występują przewlekłe schorzenia bardzo prosimy o zgłoszenie w celu rozszerzenia ubezpieczenia o choroby przewlekłe.

Dla Kapłanów z dalszych części Polski będziemy rezerwować noclegi w Krakowie z 03/04 i 15/16 lipca, czyli przed wyjazdem i po przyjeździe z pielgrzymki, tak aby mogli spokojnie bez większego zmęczenia uczestniczyć w pielgrzymce.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie. Do pielgrzymki będziemy przygotowywać się poprzez 33-dniowe Rekolekcje z Książki „Oto Matka Twoja”. Prosimy aby wszyscy uczestnicy pielgrzymki rozpoczęli te Maryjne Rekolekcje indywidualnie od 02 czerwca 2020, a zakończymy je wspólnie Aktem Zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 04 lipca 2020 r. w Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem. - Każdy Kapłan otrzyma książkę „Oto Matka Twoja” bezpłatnie.

Bardzo prosimy o jak najwcześniejsze zgłaszanie się w celu zapewnienia dobrej organizacji wyjazdu, Kapłanów, którzy mogą otrzymać pozwolenie dopiero w drugiej połowie czerwca prosimy o zgłoszenie się wcześniejsze i rozpoczęcie Rekolekcji 33-dniowych również od 02 czerwca 2020 r.

Przy zgłoszeniu prosimy podać: imię, nazwisko, adres zameldowania oraz adres korespondencyjny, numer pesel, numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy oraz adres Parafii .

Dodatkowe informacje oraz zgłoszenia:

tel. Ewa - 538-194-694,

     Cecylia – 694-867-207

mail: biuro@fundacja-roze-maryi.pl

www.fundacja-roze-maryi.pl

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Fundacji z dopiskiem "Dar dla Fundacji”:

Fundacja "Róże Maryi" os.Tysiąclecia 84,

31-610 Kraków

Bank: BNP Paribas

Numer konta: 77 2030 0045 1110 0000 0409 1440

Logowanie

Aktualności

Facebook Fundacji Złota Róża

© Fundacja Złota Róża   wykonanie: Roman Krawczyk - propages.pl - strony internetowe Kraków