Pielgrzymki 2020

Pielgrzymki 2021

Pielgrzymki 2022


Drukuj
artykuł

PODZIĘKOWANIE!

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali dar na zakupienie Tabernakulum do Kaplicy Objawień w Kibeho. Szczególnie pragniemy podziękować wykonawcy Tabernakulum p. Kazimierzowi z Krakowa, który włożył wiele trudu, aby wykonać tak piękny "Domek dla Pana Jezusa".

Obecnie Tabernakulum zostało już zamocowane na ścianie w Kaplicy Objawień i Pan Jezus może przebywać w lepszych warunkach.

POPRZEDNIO

TERAZ

  BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM!!!

I Ty możesz zbudować "Domek dla Jezusa"(Tabernakulum).

LICZYMY NA TWOJĄ POMOC!

Będąc na pielgrzymce w Rwandzie u Matki Bożej w Kibeho zauważyliśmy miejsce gdzie przechowywany jest Pan Jezus - czyli Tabernakulum. Jest ono bardzo stare i zniszczone. W porozumieniu z Kustoszem Sanktuarium w Kibeho chcemy ufundować nowe piękne Tabernakulum, które pragniemy zawieźć jadąc na pielgrzymkę na Rocznicę Objawień MB w Kibeho w tym roku 2017.

Zapraszamy wszystkie osoby do pomocy w tym dziele. Za wszystkich darczyńców zamówiona jest już Msza św. w Kibeho która odbywa się każdego 13-go dnia miesiąca. Oprócz tego za wszystkich którzy złożą dar na Tabernakulum będzie odprawiona Msza św. 28 listopada 2017 r. w Rocznicę Objawień w Kibeho.

Bóg zapłać za pomoc!

Fundacja "Złota Róża"

tel.538-194-694

www.fundacja-zlota-roza.pl

Wpłaty można dokonywać na konto z dopiskiem: "Dar dla Fundacji"

PLN 77 2030 0045 1110 0000 0409 1440

Logowanie

Aktualności

Facebook Fundacji Złota Róża

© Fundacja Złota Róża   wykonanie: Roman Krawczyk - propages.pl - strony internetowe Kraków